Mамикал контрол третман

Третманот Мамикал контрол,се вбројува во еден од серијата третмани кои спагаат во групата а лифтинг третмани.Се разликува поради ставање акцент на посебни делови на лицето,односно каде што борите се подлабоки и треб нивно посебно третирање.Самиот третман освен лицето го опваќа вратот,деколте со идентицна нега,каде што се употребуваар ампули збогатени со витамини,минерали,олиго елементи.Третманот завршува со маска на третираниот дел,прилагодена според типот на кожата.